FVR34Q (Long)

Tổng tải trọng: 15,1 tấn.

Trọng tải: 09 tấn.

Giá: