Dòng xe F series

SẢN PHẨM XE TẢI F-SERIES

FRR90N (4x2)

FRR90N (4X2)

Tổng trọng tải : 11,0 tấn

Trọng tải: 6.440 tấn

FVR34L (4x2)

FVR34L (4X2)

Tổng trọng tải : 15.1 tấn (chassis ngắn)

Trọng tải: 9.1 tấn

FVR34Q (4x2)

FVR34Q (4X2)

Tổng trọng tải : 15.1 tấn (chassis dài)

Trọng tải: 8.76 tấn

FVR34S (4x2) - siêu dài

FVR34S (4X2) - SIÊU DÀI

Tổng trọng tải : 15.1 tấn

Trọng tải: 8.7 tấn  

FVM34W (6x2) - siêu dài

FVM34W (6X2) - SIÊU DÀI

Tổng trọng tải : 24.3 tấn

Trọng tải: 15.4 tấn

FVM34T (6x2)

FVM34T (6X2)

Tổng trọng tải : 24.3 tấn 

Trọng tải: 15.6 tấn