Xe đầu kéo

SẢN PHẨM ĐẦU KÉO

GVR (4X2)

GVR (4X2)

Tổng trọng tải đầu kéo: 16,785 kg

Tổng trọng tải tổ hợp: 40,000 kg

EXR (4X2)

EXR (4X2)

Tổng trọng tải đầu kéo: 20,000 kg

Tổng trọng tải tổ hợp: 42,000 kg

EXZ (6X4)

EXZ (6X4)

Tổng trọng tải đầu kéo: 33,000 kg

Tổng trọng tải tổ hợp: 60,000 kg