Dòng xe N series

SẢN PHẨM XE TẢI N-SERIES

NLR55E (4x2)

NLR55E (4X2)

Tổng trọng tải : 3.4 tấn

Tải trọng: 1.4 tấn

NMR85H (4x2) - chassis dài

NMR85H (4X2) - CHASSIS DÀI

Tổng trọng tải : 4.7 tấn

Tải trọng: 1.9 tấn

NPR85K (4x2)

NPR85K (4X2)

Tổng trọng tải : 7 tấn

Tải trọng: 3.5 tấn

NQR75L (4x2)

NQR75L (4X2)

Tổng trọng tải : 9.5 tấn

Tải trọng: 5.650 tấn

NQR75M (4x2)

NQR75M (4X2)

Tổng trọng tải : 9.5 tấn

Tải trọng: 5.480 tấn

CHI tiết